Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. ledna 2020 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

JACK LA BOLINA se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web JACK LA BOLINA a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu JACK LA BOLINA souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

JACK LA BOLINA shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. JACK LA BOLINA také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na JACK LA BOLINA automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou JACK LA BOLINA využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu JACK LA BOLINA.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu JACK LA BOLINA, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: JACK LA BOLINA nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

JACK LA BOLINA doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na JACK LA BOLINA. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. JACK LA BOLINA nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo JACK LA BOLINA a rodinu webů JACK LA BOLINA.

Použití osobních informací

JACK LA BOLINA shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu JACK LA BOLINA a k poskytování služeb, o které jste požádali. JACK LA BOLINA také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z JACK LA BOLINA a jeho přidružených částí. JACK LA BOLINA vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. JACK LA BOLINA neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. JACK LA BOLINA Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc JACK LA BOLINA může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb JACK LA BOLINA a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

JACK LA BOLINA nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

JACK LA BOLINA udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu JACK LA BOLINA za účelem zjištění, jaké služby JACK LA BOLINA jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům JACK LA BOLINA, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web JACK LA BOLINA prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící JACK LA BOLINA nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku JACK LA BOLINA a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů JACK LA BOLINA nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web JACK LA BOLINA používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky JACK LA BOLINA nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti JACK LA BOLINA, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb JACK LA BOLINA nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

JACK LA BOLINA zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. JACK LA BOLINA uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

JACK LA BOLINA vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se JACK LA BOLINA nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte JACK LA BOLINA na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation